به گزارش اهرامروز، کتاب « وظایف قانونی پلیس انتظامی در قبال حقوق شهروندی » اثر محمد حسن ترمان و امیررضا محمودی توسط انتشارات پژوهش های دانشگاه چاپ و منتشر شد.

این کتاب در سال بهار ١٣٩۶ در ١٣٣ صفحه در قطع وزیری در موضوع پلیس و اجتماع به شمارهاستاندارد بین المللی (شابک): ۶٧٨۶٠٠٨٧٠٣٧۵۴ از طریق انتشارات پژوهش های دانشگاه به شماره کتابشناسی ملی ۴٧٢١٣٧٣ منتشر گردید و به قیمت پانزده هزار تومان روانه بازار کتاب شد.

گفتنی است که محمد حسن ترمان متولد ١٣۵۴ اهر ،کارشناس ارشدحقوق عمومی و از کارکنان فرماندهی انتظامی شهرستان اهر می باشد و همچنین امیر رضا محمودی اهل اهر و استاد شاغل در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر می باشد.