حمید صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: کیفیت هوای مشهد در روز دوشنبه با توجه به گزارشات ارسالی از ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوا مستقر در سطح شهر در وضعیت هشدار قرار دارد.

وی افزود: میانگین شاخص کلی کیفیت هوا در مجموع ۱۵ ایستگاه‌ سنجش کیفیت هوا در مناطق مختلف شهر ۱۴۱ پی.اس.آی است که بالاتر از حد مجاز بوده و در وضعیت هشدار قرار دارد.

مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی بیان کرد: ایستگاه‌های تقی آباد با شاخص ۱۸۴، سمزقند با ۱۶۳، نخریسی با ۱۵۷، مفتح با ۱۵۶ و خیام جنوبی و الهیه هر کدام با ۱۵۳ پی.اس.آی آلوده‌ترین ایستگاه‌های مستقر در مشهد بوده که برای تمامی گروه‌ها در وضعیت هشدار قرار دارند.

صالحی در ادامه گفت: ایستگاه‌های خیام شمالی با شاخص ۱۴۹، سرافرازان با ۱۴۵، سجاد با ۱۳۹، شهید کریمی با ۱۳۳، شهید آوینی با ۱۲۷، ویلا با ۱۲۶ و صدف با ۱۰۵ پی.اس.آی از دیگر ایستگاه‌های ناسالم روز دوشنبه برای گروه‌های حساس هستند.

وی عنوان کرد: ایستگاه خاقانی با شاخص کیفیت ۶۷ پی.اس.آی تنها ایستگاه مستقر در مشهد است که طی چند روز گذشته در وضعیت سالم قرار داشته است.