به گزارش اهرامروز، جعفر خضوعی در کانال تلگرامی خود نوشت: تا روزی که با عبدالهی برای گفتگو دیدار کردیم(۵ آبان)، مگر از وی چه نوشته بودیم جز یکی دو مورد نقد؟ آن دیدار با وجود تندی و آزردگی با روبوسی و خوشی به انجام رسید اما مگر کدورت و کینه نماینده چه عمقی داشت که در آیین افتتاح مدرسه(۱۱ آبان) دوباره سر باز کرد. تا آن روز و مراسم هنوز شماره جدید گویا(۳۰۳)منتشر نشده بود و ما چیزی از وی ننوشته بودیم.

این‌که ما با نمایندگان قبل (از همان ابتدای نمایندگی) چگونه بودیم و با عبدالهی چگونه شدیم، در نسخه‌های منتشره گویا قابل دریافت است و رویکرد و رفتار ما با عبدالهی متفاوت نبوده است.

اینکه انتخابات اخیر مجلس چه فضایی داشت بر کسی پوشیده نیست و این‌که نقش امثال بنده در توفیق عبدالهی چه بود، آن نیز عیان است. مرور پست‌های همین کانال در زمان مربوط و رویکرد و محتوای نشریه ما نیز گواه روشنی در این ارتباط است. به خاطر آن رویکرد چه تهمت و فحش‌ها که از آن‌سوی متوجه ما نشد.

از آن پنج‌شنبه که اظهارات عبدالهی در مورد فرهنگ و بخصوص ورنی و نیز نحوه افتتاح مدرسه(بدون حضور میزبان و صاحب‌خانه) منعکس شد تا امروز یک هفته طی شد و نشان داد که این‌ها چه توان و تحمل و باوری نسبت به انتقاد دارند. اگر هر فرد ناظری می‌خواست در نسبت ما با عبدالهی از دو کلمه “دوست” و “دشمن” یکی را برگزیند، قطعاً “دوست” را انتخاب می‌کرد. این‌ها با دوست چنین کردند، با مخالفان خود چه می‌کنند؟!

بحث در مورد اولویت‌ها(که سال‌ها قبل از وی دغدغه و اولویت همه بوده و نمایندگان و فرمانداران پیشین نیز پیگیر آن‌ها بوده‌اند) فرصت دیگری لازم دارد.

قطعاً که اغلب فعالان انتخاباتی کارشان ارزشمند است و در تقویت مردم‌سالاری و توسعه سیاسی نقششان ماندگار، اما هستند فرصت‌طلبان و دریوزگان انتخاباتی که دنبال مطامع و منافع خود هستند. آن‌ها دنبال شغل و رانت و مناصب مدیریتی هستند. این‌ها متعلق به این دوره نیستند و در گذشته نیز بوده‌اند.

با تغییرات مدیریتی و نحوه آن و جابه‌جایی افراد مشخص خواهد شد که چنین افرادی چه اندازه فعال هستند. مشخص می‌شود که آن‌ها دنبال منافع شهرستان هستند یا امیال و آرزوهای خود.

قاطبه فعالان انتخاباتی انسان‌های شریف و دلسوز هستند اما برخی عمله‌های انتخاباتی نیز هستند که همه را به کیش خویش می‌بینند و هنری جز توهین و افترا و فحش ندارند. ما با این پدیده سال‌هاست آشناییم.

در هشدار و تذکر و مافیا خواندن و اخذ دستور و بنر نماینده سابق پرتحرک‌تر بود پس به روستاگردی و امضا ستانی نیست. به نتیجه است.

بنده چیزی به نگاه نماینده نیفزوده‌ام بلکه نگاه او را بازتاب داده‌ام. عین سخنانش را.

همان‌طور که در حضور خود او عنوان کردم، رفتاری که وی در گفتگو با ما داشت، عباس فلاح در چهار سال نداشت.

بنده و امثال بنده دلسوزتر از همه اطرافیانش به او هستیم و تا آخر نمایندگی‌اش ضمن نقل و تبیین اظهارات و عملکردش به کار نقد نیز خواهیم پرداخت همان‌طور که تا آخر با نمایندگان قبل بودیم. ما همچنان بوده‌ایم اما بسیاری از اطرافیان پراکنده‌شده‌اند(!).