عیسی اسدی در گفت و گو با خبرنگار اهرامروز، اظهار داشت: دومین هفته از سلسله هفته پیاده روی خانوادگی به همت اداره آموزش و پرورش، سپاه ناحیه اهر، ورزش و جوانان، شهرداری، تعاون،  کار و رفاه اجتماعی و هیات ورزشهای همگانی در اهر برگزار شد.

رئیس هیات ورزش های همگانی شهرستان اهر با قدردانی از همکاری ادارات و نهادها و مردم در برگزاری همایش پیاده روی خانوادگی در اهر، افزود: مقرر شده تا همایش پیاده روی خانوادگی در طول امسال ۲۴ هفته بصورت یک در میان انجام گیرد.