به گزارش خبرنگار اهرامروز، رحیم عبدالهی در جلسه شورای حفاظت منابع آب اهر با اشاره به تصرفات غیرقانونی حریم رودخانه‌ها و مسیل‌ها در اهر، اظهار داشت: تصرفات حریم رودخانه‌ها در شهرستان اهر به‌قدری است که اکنون شاید بتوان گفت اثری از رودخانه‌ها باقی نمانده است.

وی افزود: دستگاه‌های ذی‌ربط عنوان می‌کنند اگر حکم قضایی برای رفع تصرف حریم رودخانه‌ها هم صادر شود منابع و امکانات لازم را نداریم اما این بهانه‌ها قابل‌قبول نیست چراکه عدم برخورد با متخلفان در آینده نیز مشکل‌ساز می‌شود و متصرفان بااین‌وجود انتظار تخصیص آب هم دارند.

دادستان عمومی و انقلاب اهر خاطرنشان کرد: آزادسازی حریم رودخانه‌ها از دست متصرفان، صرف‌نظر این‌که بخش قابل‌توجهی از حریم رودخانه‌ها به دولت بازگردانده می‌شود بلکه حتی می‌تواند در کاهش مصرف آب نیز مؤثر باشد و آزادسازی حریم رودخانه‌ها به عزم جدی تمامی دستگاه‌ها بستگی دارد