به گزارش اهرامروز، مرتضی توکلی در گفت‌وگو با خبرنگاران از برگزاری ۲ دوره آموزشی  با عنوان نحوه ثبت و تشکیل شرکت‌های تعاونی و آشنایی مدیران با قوانین شرکت تعاونی‌ها در شهرستان اهر خبر داد.

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان اهر در ادامه افزود:  این دوره‌های آموزشی طبق  تقویم و فعالیت‌های آموزشی هر ساله در سطح شهرستان  اجراء می‌شود.

وی، هدف از برگزاری این دوره‌های آموزشی، تحقق اهداف سازمان برای ارتقاء سطح دانش، آگاهی و هدایت هرچه بیشتر اعضا، ارکان و کارکنان شرکت‌های تعاونی بیان کرده، یادآور شد: آموزش نیاز اساسی تعاونی‌ها برای دستیابی به توسعه و رشد بیشتر به‌منظور پذیرش مسئولیت‌های اساسی برای ایفاء نقش مؤثر در توسعه بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات است.