به گزارش خبرنگار اهرامروز، مهندس محمد اسدی در گفت‌وگو با خبرنگاران با اعلام این مطلب افزود: به دنبال بارش‌های متناسب و به‌موقع در شهرستان اهر در جریان اردیبهشت‌ماه امسال طبق بررسی‌های کارشناسان منابع طبیعی و اخبار حاکی جامعه دامداری و عشایری شهرستان این مهم علاوه بر اینکه تأثیر بسیار مثبتی بر اقتصاد خانوارهای بهره‌برداران یاد شده داشته، از طرف دیگر موجب توانمند شدن دامداران متکی به مراتع و روستائیان در این بخش شده است.

وی گفت: به دنبال این مهم قریب به‌اتفاق تمام عشایر ضمن تسویه بدهی‌ها با شیر پزان در راستای پیش‌فروش شیر، در حال حاضر با مازاد عرضه شیر گوسفندی مواجه شده‌اند و برای افزایش تولید گوشت قرمز دام سبک و سنگین هم کمک‌های علوفه مراتع و منابع طبیعی شهرستان هم چشمگیر بوده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اهر در ادامه ضمن شکرگزاری به درگاه الهی به خاطر این عنایت از بهره‌برداران خواست: تناوب چرا، رعایت احیا مراتع، بهره‌برداری اصولی از مراتع و عدم تخریب آن را رعایت نمایند.