محمد غریبی در گفتگو با خبرنگار اهرامروز اظهارداشت: به تبع وظایفی که از سوی وزارت جهاد کشاورزی بر عهده سازمان تعاون روستایی قرار داده شد، توزیع میوه شب عید امسال شهرستان اهر نیز به اداره تعاون روستایی محول گردیده است.

وی افزود: بر طبق دستور العمل هایی که از طرف سازمان تعاون روستایی کشور به این تعاونی ابلاغ گردید اقدام به برگزاری صورتجلسه های راهبردی توسط اکیپی که تعریف شده بود و جلساتی نیز در فرمانداری و جهاد کشاورزی در کمیته تنظیم بازار شب عید در زمینه توزیع میوه شب عید بر گزار شد.

غریبی ادامه داد: به لطف خدا، با همکاری به موقع مسئولان شهرستان، این میوه ها در زمان معین خریداری و به موقع به شهرستان حمل و در اماکن مورد نظر توزیع گردید.

وی با اشاره به اماکن توزیع میوه در شهرستان اهر گفت: سهمیه میوه اختصاصی به شهرستان اهر در دو نقطه شهری فروشگاه اداره تعاون روستایی شهرستان اهر واقع در  پشت سینما در خیابان آزدگان و در محل انبار های اداره تعاون روستایی شهرستان توزیع شد.

غریبی با بیان اینکه قیمت هر کیلوگرم سیب ویژه شب عید را یک هزار و ۹۰۰ تومان و هر کیلوگرم پرتقال یک هزار و ۵۰۰ می باشد ابراز داشت: برای تنظیم بازار شب عید و رفاه حال شهروندان اهری در دو نقطه این شهر آغاز شده وهمچنان ادامه دارد

.