به گزارش روابط عمومی فرمانداری خداآفرین، مهندس احمدعلی اسدپور در جلسه کارگروه مدیریت پسماند ومخاطرات زیست محیطی ‘مسئله پسماند را یک مسئله اساسی در دنیای امروز وجمع آوری ودفع زباله ها را بعنوان یکی از دغدغه های جوامع بشری دانست وافزود: مدیریت پسماند وبویژه زباله های غیر قابل بازیافت از جمله پلاستیک در محیط زیست باید جدی گرفته شود.

وی نبود زباله گاه مناسب در خداآفرین را معضل جدی نامید که رفع آن نیازمند تلاش وپیگیری اعضای کارگروه می باشد

فرماندار خداآفرین در ادامه با تاکید بر ضرورت تعیین محل جدید دفن بهداشتی زباله در بخش مرکزی تصریح کرد: شهرداری نسبت به شناسایی وتعیین محل زباله گاه جدید در این بخش با مهلت ۲۰روزه اقدام نماید.

مهندس اسدپور همچنین با بیان اینکه زباله گاهها باید در فاصله ۵۰کیلومتری از یکدیگر ایجاد شود ‘ایجاد زباله گاه در بخشهای منجوان وگرمادوز را ضروری دانست وگفت: در بخش منجوان به دلیل قرار گیری این بخش در منطقه حفاظت شده وپارک جنگلی اکیپ مشترک با مهلت ۱۰روزه نسبت به شناسایی وتعیین محل مناسب زباله گاه در این بخش اقدام ومحیط زیست نیز با مهلت ۴۵روزه نسبت به تایید وتصویب این محل اقدام نمایند.

مهندس اسدپور در ادامه گفت : تا زمان تعیین وتصویب زباله گاه بخش منجوان منطقه آزاد ارس با همکاری شرکت تعاونی دهیاران نسبت به دفن بهداشتی زباله ها اقدام نمایند تا از رها سازی آن در محیط زیست جلوگیری شود.

فرماندار خداآفرین همچنین با تاکید برجمع آوری زباله های رها شده در روستا ها گفت : دهیاران با دریافت هزینه جمع آوری پسماند روستایی از روستاییان موظف هستند با نظارت بهداشت وبخشداران نسبت به جمع آوری زباله ها از روستاها اقدام نمایند.

مهندس اسدپور افزود: مراکز بهداشتی ودرمانی شهرستان نیز باید نسبت به بی خطر سازی زباله های عفونی در سطح شهرستان اقدام نماید.