به گزارش خبرنگار اهرامروز، تیم بوکس شهرستان اهر در مسابقات استانی بوکس به مربیگری و سرپرستی امیر مرادپور و امیر بخشی زاده که در شهرستان میانه برگزار گردید توانستند در سه وزن به مقام اول و در دو وزن به مقام دوم نائل آیند.

همچنین علی قاسمی به همراه تیم دو نفره نونهالان استان در مسابقات کشوری استان گلستان در تاریخ ۹۶.۱۲.۸ حضور خواهد یافت.

در این مسابقات پیمان جاوید، عرفان رحیمی، علی قاسمی به مقام اول و میثم خضوعی و امیر عباس رنجبر در اوزان خود به مقام دوم دست یافتند.