به گزارش اهرامروز به نقل از مهر، شهرام دبیری گفت: متاسفانه هیچ تبلیغی در کشورها خارجی و حتی داخل کشور برای تبریز ۲۰۱۸ نیست در حالی که فرودگاه‌ها اصلی‌ترین مجموعه در ورود و خروج گردشگر هستند.

وی اظهار کرد: صنعت توریسم در کل جهان یکی از بهترین صنایع برای رونق اقتصادی کشورها بوده به طوریکه از این راه درآمد یک‌هزار و ۵۰۰ میلیارد دلاری به ارمغان آورده می‌شود.

وی افزود: متاسفانه سهم استان در این درآمد بسیار کم است، تبریز ۲۰۱۸ را باید فرصتی برای افزایش این سهم بدانیم.

عضو شورای شهر تبریز با تاکید به اینکه هر هزینه و سرمایه‌گذاری در تبریز ۲۰۱۸ انجام گیرد، در نهایت به خودمان برمی‌گردد، افزود: باید برنامه‌ریزی اساسی در رابطه با استفاده بهتر از فرصت رویداد تبریز ۲۰۱۸ انجام شود.

وی با اشاره به برخی تشویقی‌ها در زمینه سرمایه‌گذاری در شهر بیان کرد: به عنوان نمونه باید بگویم که برای احداث هتل هیچ عوارضی نمی‌گیریم و طبق برنامه‌های انجام گرفته اکثر رویدادهای فرهنگی، ورزشی و صنعتی در تبریز برگزار خواهد شد.

دبیری ظرفیت فرودگاه‌های سایر کشورها را در جذب گردشگر موثر دانست و گفت: متاسفانه هیچ تبلیغی در سایر کشورها و حتی داخل کشور برای تبریز ۲۰۱۸ نیست در حالی که فرودگاه‌ها اصلی‌ترین مجموعه در ورود و خروج گردشگر هستند