به گزارش خبرنگار اهرامروز، بیت الله عبدالهی در واکنش به ادعای نماینده اردبیل در مجلس در خصوص جمع آوری امضاء برای تغییر مسیر آزادراه تبریز – باکو، اظهار داشت: مسیر آزادراه تبریز – باکو مشخص بوده و در حال حاضر دستگاه مربوطه در حال انتخاب پیمانکار است و هیچ کسی نمی تواند این پروژه را از منطقه ای به منطقه دیگر انتقال دهد.

وی افزود: انتقال مسیر آزادراه تبریز – باکو از مسیر اصلی اش به تبریز _ سراب _ نیر _ اردبیل _نمین تنها اظهارنظر شخصی است.

نماینده مردم اهر و هریس در مجلس تاکید کرد: اگر قرار باشد با جمع آوری امضاء این پروژه از مسیر اصلی خارج شود ما نیز می توانیم ۲۰۰ امضاء جمع کنیم که این اقدام حرکت درستی نیست در حالی که قرار است دولت با مشارکت بخش خصوصی آزادراه تبریز – باکو احداث کند.

بر اساس اظهارات مسئولین آذربایجان شرقی آزادراه تبریز – باکو از مسیر اهر، هوراند، آبش احمد، گرمی و بیله سوار استان اردبیل می گذرد.