به گزارش خبرنگار اهرامروز، ولی فتحی در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره تأمین اجتماعی شهرستان اهر دارای ۲۶۰۰ پرونده مستمری‌بگیر دارد، اظهار داشت: در مجموع پرونده‌های مستمری‌بگیر تأمین اجتماعی شهرستان اهر برای ۳۳۰۰ نفر مستمری پرداخت می‌کنیم.

وی از پرداخت ۳۸ میلیارد و ۹۹۶ میلیون تومان مستمری به ۳۳۰۰ نفر مستمری‌بگیر در طول سال گذشته در شهرستان اهر خبر داد، افزود: همچنین از ابتدا تا پایان سال گذشته ۳۰۰ فقره پرونده بیمه بیکاری در اهر تشکیل یافته و در حال حاضر ۲۵۰ نفر با کسر افراد استفاده‌کننده از بیمه بیکاری، ۲۵۰ نفر در حال استفاده از بیمه بیکاری هستند.

رئیس شعبه تأمین اجتماعی شهرستان اهر، متوسط حقوق بیمه بیکاری را یک‌میلیون و ۱۰۰ هزار تومان اعلام کرد و گفت: در طول سال گذشته حدود ۳ میلیارد و ۴۲۲ میلیون تومان بیمه بیکاری پرداخت کرده‌ایم.

۲۲ هزار نفر تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی شهرستان اهر

فتحی بابیان اینکه اکنون ۲۲ هزار و ۳۰۰ نفر از جمعیت شهرستان اهر تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی هستند، ابراز داشت: در واقع طی سال گذشته حدود ۱۳۵۰ نفر به جمع بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی در شهرستان اهر اضافه‌شده‌اند.

وی با ذکر اینکه شعبه تأمین اجتماعی شهرستان اهر بر حوزه شهرستان هوراند نیز رسیدگی می‌کند، گفت: برخی از افراد تحت پوشش تأمین اجتماعی که شاید در سایر شهرستان‌ها فعالیت داشته باشند خدمات خود را از تأمین اجتماعی اهر دریافت می‌کنند چراکه دریافت خدمات از تأمین اجتماعی اهر را بهتر از شهرستان‌هایی که در آن مشغول‌اند ارزیابی کرده‌اند.

رئیس شعبه تأمین اجتماعی شهرستان اهر با تأکید بر اینکه شاغلان مشاغل آزاد و پنهان جامعه می‌توانند تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار گیرند، افزود: افرادی که در جامعه مشغول به فعالیت در عرصه‌های مختلف هستند ولی تحت پوشش بیمه نیستند می‌توانند با پرداخت ماهانه ۱۸۰ هزار تومان تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار گیرند.

انتهای پیام/