به گزارش خبرنگار اهرامروز، رسول خدابخش در جلسه ستاد پیشگیری از وقوع جرم شهرستان اهر گفت: ما در کنار اینکه از ظرفیت‌های شهرستانی استفاده می‌کنیم باید از اعتبارات استانی نیز استفاده کنیم و با برنامه ریزی و اولویت بندی نقاط مختلف از پتانسیل معاد جهت رفع موانع و مشکلات استفاده کنیم.

محاسبات لازم برای ساماندهی سه راهی خونیق صورت گرفته که با تخصیص اعتبار و احداث زیر گذر در این مسیر مشکل ورودی شهرک صنعتی نیز حل خواهد شد.

 تعدادی از روستا‌های شهرستان اهر در مسیر سیلاب قرار گرفته اند که باید جابجا شوند، روستای ساری سولی در اولویت اول قرار دارد، مطالعات جابجایی این روستا صورت گرفته و باید بنیاد مسکن به زودی در خصوص جابجایی این روستا و روستا‌های مد نظر اقدامات لازم را انجام دهد.

خبر از : پرویز گلی زاده