به گزارش خبرنگار اهرامروز، محمدرضا داداشی در چهارمین جلسه شورای مبارزه با مواد مخدر شهرستان اهر اظهار داشت: با حمایت فرمانداری شهرستان و مشارکت تعدادی ادارات، همایش اجتماعی کردن مبارزه با مواد مخدر و روان گردان ها با حضور دبیر شورای مواد مخدر استان آذربایجانشرقی و اساتید، دانشجویان و نخبگان در اواخر آبانماه سالجاری در دانشگاه پیام نور واحد اهر برگزار می شود.

وی با اشاره به اینکه همایش اجتماعی کردن امر مبارزه با مواد مخدر و روان گردان ها به صورت شهرستانی انجام می شود بیان کرد: به منظور تقویت دانش تئوریک و مبانی نظری و راهکار های اجتماعی کردن امر مبارزه مواد مخدر در ابعاد پیشگیری، درمان و کاهش زیانهای ناشی از مصرف مواد مخدر از اهداف این همایش است.

داداشی به نقش اساتید و نخبگان و صاحبنظران در خصوص پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر اشاره و گفت: در حوزه مبارزه با مواد مخدر و روان گردان ها نقش اساتید و نخبگان یکی از گروه های اثر گذار در امر مبارزه بی بدیل است، زیرا با تولید دانش تخصصی شاهد علم سازمان یافته در امر مبارزه خواهیم بود.