به گزارش اهرامروز، به نقل از ایران تئاتر، عباس خلیفه لو دبیر چهاردهمین جشنواره سراسری تئاتر کوتاه ارسباران برگزیدگان بخش مقاله نویسی را بر اساس آراء هیات داوران به شرح زیر اعلام میدارد.

رتبه اول:
هیات داوران هیچ اثری را حائز شرایط کسب رتبه اول ندانستند.

رتبه دوم:
لوح تقدیر و جایزه نقدی به مقاله (ارسباران پایتخت تئاتر کوتاه ایران از ابداع تا جریان سازی نمایش های کوتاه در ایران ) اثر نسیم عموزاده از استان آذربایجان شرقی ،شهرستان اهر

رتبه سوم :
لوح تقدیر و جایزه نقدی به مقاله (جامعه شناسی آثار ارسالی در بخش سیزدهمین جشنواره سراسری تئاتر کوتاه ارسباران بر اساس نظریه های بازتاب جانتا ولف ) اثر محمد رسولی و پریسا کیومرثی از تهران

تقدیر:
لوح تقدیر و جایزه نقدی به مقاله (تحلیل توصیفی حرکت در تقلید زنانه نمایش کوتاه خاله رورو با تاکید به دیدگاههای یوجینیو باربا )اثر مرجان آقا نوری از تهران

لوح تقدیر و جایزه نقدی به مقاله(طراحی موقعیت ،زمان و مکان در نمایش های کوتاه خیابانی با توجه به نظریه محیطی ریچارد شکنر )اثر محمد یوسفی زاده از استان آذربایجان شرقی ،شهرستان مرند

لوح تقدیر و جایزه نقدی به مقاله(در امدی بر پیدایش تیاتر کوتاه در جهان و اهمیت آن در جوامع مختلف در زمانهای مختلف )اثر افشین سلطانی از استان همدان ،شهرستان تویسرکان

لوح تقدیر و جایزه نقدی به مقاله(اهمیت نمایشهای کوتاه در ایران  )اثر آرش رضایی از استان لرستان ،شهرستان ازنا

لوح تقدیر و جایزه نقدی به مقاله(موسیقی در تئاتر و نمایش های کوتاه )اثر سعید ستاری از استان آذربایجان شرقی شهرستان اهر

گفتنی است  مراسم اهداء جوایز برگزیدگان در روزهای آتی “در صورت مجوز ستاد ملی کرونا”در شهرستان اهر برگزار خواهد شد.