به گزارش اهرامروز، بازهم روز ۲۱ مردادماه رسید روزی که مردم منطقه ارسباران تجربه تلخی داشتند و ۳۰۶ نفر بر اثر زلزله فوت کردند، در جریان زلزله مردادماه سال ۹۱ مقام معظم رهبری از روستای اورنگ شهرستان اهر بازدید و در جریان مشکلات مردم قرار گرفتند.

بیانات در گفتگو با مردم مناطق زلزله‌زده‌ی روستای اورنگ

رهبر انقلاب: چند نفر اینجا تلفات داشته؟
مردم: دو نفر.

رهبر انقلاب: جمعیت اینجا چقدر است؟
مردم: ۴۵۰ نفر.

رهبر انقلاب: ولی خیلی تراکم زیاد است.
مردم: بله، ۹۹ درصد خراب شده.

رهبر انقلاب: خدمات تا حالا چطور بوده؟

مردم: الحمدللّه. شکر خدا. حاج آقا! مدیریت توزیع ضعیف است؛ خیلی ضعیف است. یک نفر، ده برابر می‌برد؛ به یک کسی هم که اصلاً در اینجا ساکن است، هیچ چیزی نمیرسد.

رهبر انقلاب: عجب!

مردم: مردم امکانات را مثل سیل به اینجا روانه کردهاند. همه فعالیت میکنند. فقط یک خرده مدیریت ضعیف است؛ آن هم به علت گستردگی خسارت است.

الحمدللّه کمکها خوب میرسد.

شما فرماندار هستید؟

فرماندار: بله.

رهبر انقلاب: این مسئلهی مدیریت را شنیدید که؟

فرماندار: بله، انشاءاللّه برنامهریزی میکنیم و مشکلاتشان را حل میکنیم.

رهبر انقلاب: دولت واقعاً دارد زحمات خودش را میکشد، مردم هم خدمات زیادی دارند میکنند. واقعاً مردم داغدارند، همدردند. همهی مردم در سرتاسر کشور، بخصوص در همین مناطق، همدردی میکنند. مسئولین هم واقعاً دارند زحمت میکشند. همان طور که دوستان گفتند، مدیریت یک قدری تقویت بشود تا عدالت رعایت شود.

مردم: انشاءاللّه.

رهبر انقلاب: امیدواریم خداوند متعال به شماها صبر بدهد. آن کسانی که خسارت دیدند، بخصوص آنهائی که عزیزانشان را از دست دادند، امیدواریم خداوند به آنها صبر و اجر بدهد. همیشه سفارش من به مردم مناطقی که دچار اینجور حوادث میشوند – مثل حادثهی زلزله، یا بعضی جاها سیل – این است که از این حادثه یک سکوئی برای پرش درست کنید؛ بخصوص شما جوانها. این فشارها، این ضیقِ تنگگرفتگىِ اوضاع – چه اوضاع طبیعی، چه اوضاع تحمیلی دیگران – باید موجب شود که ما بیشتر به خودمان متکی شویم، بیشتر کار کنیم، بیشتر تلاش کنیم؛ ضعفهای خودمان را بشناسیم، آن ضعفها را برطرف کنیم؛ این وظیفهی ماست. من میبینم که این منطقه ان‌شاءاللّه آیندهی بسیار خوبی خواهد داشت؛ چون هم طبیعت این منطقه، طبیعت خوبی است؛ هم مردم این منطقه، مردم باهمت و خوبی هستند و جوانهای بسیار خوب و گرم و گیرائی دارد؛ الحمدللّه. انشاءاللّه خداوند همهی شماها را موفق بدارد. زنده باشید. موفق باشید.