به گزارش اهرامروز، محراب سربازی هنرمند نوجوان اهری، که در «مسابقه بین المللی موغام» در کشور آذربایجان شرکت کرده بود، مقام اول این مسابقه را به خود اختصاص داد.
محراب سربازی ، متولد ١٣٨٣ اهر بوده و در کلاس هفتم مدرسه راهنمایی کوشا مشغول به تحصیل می باشد.

وی آواز را از سال ١٣٩۵ در نزد استاد ناصر عطاپور شروع نموده است . برای این هنرمند آرزوی توفیق داریم.

مسابقه بین المللی موغام در اول آبان ماه در کشور آذربایجان ، شهر باکو برگزار شد.