به گزارش خبرنگار اهرامروز، علیرضا آقازاده نیز در این نشست خبری، اظهار کرد: جشنواره امسال کمی جالب‌تر از سال‌های گذشته است و مسئله‌ای که جشنواره دوره یازدهم را جالب‌تر کرده حضور برخی از گروه‌های نمایشی برای اولین بار بوده به‌طوری که گروه‌های نمایشی برخی از استان‌ها به‌صورت ثابت هرسال در این جشنواره شرکت می‌کنند و امسال تعدادی از گروه‌ها برای نخستین بار شرکت کرده‌اند.

مسئول دبیرخانه دائمی جشنواره سراسری تئاتر کوتاه اهر حضور برخی گروه‌های نمایشی برای اولین بار در جشنواره تئاتر کوتاه را مایه دلگرمی دانست، افزود: شهرستان اهر هرچند از نظر امکاناتی کمبودهایی دارد ولی میهمان‌نوازی اهری‌ها موجب شده تا هنرمندان از سراسر کشور برای شرکت در این جشنواره علاقه‌مند شوند.

وی ادامه داد: سال‌های گذشته شاید از برخی شهرستان‌ها تنها یک گروه در جشنواره شرکت کرده بودند اما به لحاظ اینکه جشنواره تئاتر کوتاه ارسباران جذابیت دارد امسال شاهد شرکت چندین گروه از این شهرستان‌ها بودیم.

آقازاده با تأکید بر اینکه از دورافتاده‌ترین شهرستان کشور اثر نمایشی به دبیرخانه جشنواره سراسری تئاتر کوتاه اهر ارسال‌شده است، گفت: علاقه‌مندی هنرمندان برای شرکت در این جشنواره برای شهرستان اهر و اهری‌ها مایه افتخار است.

مسئول دبیرخانه دائمی جشنواره سراسری تئاتر کوتاه اهر اضافه کرد: در راستای بین‌المللی برگزار کردن جشنواره تئاتر کوتاه ارسباران از گروه‌های نمایشی کشورهای آلمان، گرجستان، ترکیه، روسیه و آذربایجان برای حضور در این جشنواره دعوت کرده بودیم که نهایتاً دو گروه نمایشی تئاتر ملی جمهوری آذربایجان در یازدهمین جشنواره سراسری تئاتر کوتاه اهر به اجرای نمایش می‌پردازند.