به گزارش خبرنگار اهرامروز، مهندس محمدباقر خانی در تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۲ شهرداری به ریاست شورای شهر اهر اظهار داشت: لایحه بودجه ۱۴۰۲ شهرداری اهر با رشد ۶۷ درصدی نسبت سال گذشته به ۲۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته و تدوین شده است.

وی افزود: در لایحه بودجه ۱۴۰۲ شهرداری اهر به پروژه‌های زیرساختی در حوزه‌های احداث پُل، فضای سبز، آسفالت‌ریزی خیابان‌های جدید و … پیش‌بینی شده است.

شهردار اهر عنوان کرد: در لایحه بودجه پیشنهادی ۱۴۰۲ شهرداری اهر، ۱۱۷ میلیارد تومان برای هزینه‌های جاری و ۸۳ میلیارد تومان برای پروژه‌های عمرانی سطح شهر اهر پیش‌بینی کرده‌ایم

خبر از: پرویز گلی زاده