به گزارش خبرنگار اهرامروز، علی فاضلی در جلسه شورای حفاظت از منابع آب اهر اظهار داشت: آماده‌سازی چاه‌های آب در اختیار اداره آب و فاضلاب، به منظور تأمین آب شرب شهروندان اهری ضروری است

وی افزود:  استفاده شهرداری اهر از آب شرب برای آبیاری فضای سبز شهری شرعاً جایز نیست

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اهر گفت: آب برخی قنات‌های داخل شهر اهر بدون استفاده هدرمی‌رود، چرا دستگاه‌های ذی‌ربط نسبت به هدررفت منابع آبی بی‌تفاوت هستند؟

فاضلی ادامه داد: در رابطه باهرگونه سهل‌انگاری در مدیریت منابع آبی، برداشت‌های غیرمجاز آب و تخلفاتی از این قبیل، به‌عنوان مدعی‌العموم به موضوع ورود کرده وبا افراد خاطی برخورد می‌کنم بر اساس گزارش‌ها، بیشترین سوءاستفاده از منابع آبی، برداشت غیرمجاز آب و حفر چاه‌های غیرمجاز در روستاها اتفاق می‌افتد

وی در پایان عنوان کرد نسبت به توزیع منابع آبی در پایاب سد ستارخان نظارت به حد کافی وجود ندارد، به ادارت ذی‌ربط دستور می‌دهم تا در صورت مشاهده‌ی برداشت غیرمجاز و چاه‌های غیرمجاز آب با دستور دادستانی فرد متخلف به دستگاه قضایی معرفی کنند

خبر از: پرویز گلی زاده