به گزارش خبرنگار اهرامروز، مصطفی اکبری در جلسه شورای ترافیک شهرستان اهر، اظهار کرد: ساماندهی میوه فروشان سیار نه تنها باعث بروز ترافیک در شهر اهر شده بلکه اغلب شهروندان نیز به صورت حضوری در شهرداری اعتراض خود اعلام می کنند و تاکنون هر اقداماتی که انجام داده ایم مسّکن بوده در حالی که در خیابان ۳۵ متری صاحب الزمان طی بنری اعلام کردیم تا میوه فروشان سیار از اجتماع و ایجاد ترافیک خودداری کنند اما واقعیت این است تاکنون اقدام زیربنایی در این زمینه انجام نشده است.

سرپرست شهرداری اهر با اشاره به اینکه برای ساماندهی میوه فروشان سیار و سد معبر در پیاده روها برنامه ریزی اساسی کرده ایم، افزود: اگر بخواهیم میوه فروشان سیار سطح شهر اهر را ساماندهی و یا جمع آوری کنیم نیاز به تعیین محلی جهت استقرار دائم آنها داریم به طوری که میوه فروشان نیسانی و وانتی خاطره بدی برای میهمان از اهر بر جای می گذارد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه مردم اهر نسبت به سایر شهرها درآمد اندکی دارند و اغلب با درآمدهایی که دارند نمی توانند نیازهای زندگی را تامین کنند، ما با فروش میوه پشت نیسان مخالف نیستیم بلکه سعی داریم از طریق همنی میوه فروشان سیار در هر محله بازارچه محلی ایجاد کنیم.