به گزارش خبرنگار اهرامروز، محمدپور در آیین افتتاح پانزدهمین نمایشگاه کتاب و مطبوعات تبریز اظهار کرد: امام جمعه و استاندار با تشویق ها و رهنمودهایشان ما را در برپایی این نمایشگاه یاری کردند.

وی با بیان اینکه از تمامی دستگاههایی که در راه اندازی پانزدهمین نمایشگاه کتاب همکاری کرده اند تشکر می‌کنم گفت: یک صد هزار ناشر داخلی با ۱۲۰ هزار عنوان کتاب و ناشران خارجی در این نمایشگاه حضور دارند.

محمدپور با اشاره به اینکه نمایشگاه کتاب دروازه ورود به رویداد تبریز ۲۰۱۸ است افزود: در نمایشگاه مطبوعات ۶۵ غرفه در اختیار نشریات، خبرگزاری ها و پایگاه های خبری قرار داده ایم این نمایشگاه بین المللی کتاب به یک مطالبه مردمی تبدیل شده است و ما این را امسال متوجه شده ایم که نمایشگاه کتاب تعطیل بردار نیست.