به گزارش خبرنگار اهرامروز،

محمد سرقینی در جلسه ساماندهی و مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز در شهرستان اهر در خصوص ساخت و سازهای محدوده شهر و حریم شهر اهر اظهار کرد: نظارت بر ساخت و سازهای داخل محدوده شهر طبق قانون این وظیفه بر عهده شهرداری است و در حریم شهر؛ شهرداری وظایف مشابه در کنار جهاد کشاورزی، منابع طبیعی، راه و شهرسازی و راهداری دارد.

شهردار اهر افزود: ضابطین قضایی در خصوص ساخت و سازها آن‌طور که می‌بایست همکاری داشته باشند را ندارند؛ گاهاً ضابطین قضایی مشغله دارند و یا اینکه نیروی کافی ندارند و وقتی همکاران ما بر سر ساخت و ساز غیرمجاز می‌روند حضور پلیس نیز نیم ساعت طول می‌کشد و پلیس هم در حضور بر سر عملیات ساخت و ساز غیرمجاز کار خاصی انجام نمی‌دهد.

وی ادامه داد: قبلاً روال اینگونه بود که ساخت و ساز غیرمجاز توسط عوامل ذی‎‌ربط صورتجلسه شده و با دستور دادستان نسبت به تخریب بنای غیرمجاز اقدام می‌شد؛ ولی متاسفانه این اتفاق نمی‌افتد و می‌گویند ساخت و ساز غیرمجاز را به کمیسیون ماده صد ارجاع دهید در حالی که قانون به صراحت می‌گوید با دستور قضایی؛ عوامل شهرداری در معیت نیروی انتظامی نسبت به تخریب ساخت و ساز غیرمجاز می‌تواند اقدام کند.

سرقینی گفت: در خصوص ساخت و سازهای غیرمجاز مشکلات زیادی داریم که ای کاش دادستان یا نماینده وی در این جلسه حضور می‌یافتند؛ البته عودت پرونده‌های ساخت و سازهای غیرمجازبه کمیسیون ماده صد نتیجه دلخواهی را ندارد و شهرداری اهر سابقه تمامی ساخت و سازهای غیرمجاز را نیز در اختیار ندارد به همین دلیل باعث می‌شود تا پرونده ناقص به کمیسیون ماده صد ارجاع شود و از آن‌سو این پرونده‌ها به دلیل ناقص بودن در کمیسیون بررسی نمی‌شود.

شهردار اهر بابیان این‌که روال سابق مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز بازدارندگی داشت، تصریح کرد: اکیپ جلوگیری از تخلفات ساختمانی شهرداری اهر ۲۴ ساعته و به صورت دو شیفته و بدون تعطیلی در سطح شهر اهر در حال گشت‌زنی هستند و از طرفی به همکاران توصیه کرده‌ام تا در صورت مشاهده هرگونه ساخت و ساز غیرمجاز در حریم شهر؛ گزارش آن را به جهاد کشاورزی نیزارائه دهند.

وی با تاکید بر این‌که جهاد کشاورزی اهر در مقابله و برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز محدودیتی ندارد، خاطرنشان کرد: جهاد کشاورزی در مقایسه با شهرداری اهر در خصوص قلع و قمع و مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز محدودیت چندانی ندارند در حالی که دست شهرداری اهر در این زمینه بسته است و همچنین اگر طبق قانون در بدو شروع عملیات ساخت و ساز غیرمجاز مقابله کنیم منطقی‌تر خواهد بود.